Spring Rafting 12.30pm. 1st Oct-20th Nov 2021

Spring Rafting 12.30pm. 1st Oct-20th Nov 2021

Scenic drive and rafting adventure.

  • Durée: 5 Heures (environ)
À partir de NZD 199,00 $NZ
Réserver Maintenant
7.45am Rafting Trip. 21st Nov 2021 - 1st Feb 2022

7.45am Rafting Trip. 21st Nov 2021 - 1st Feb 2022

Scenic drive and rafting adventure.

  • Durée: 5 Heures (environ)
À partir de NZD 199,00 $NZ
Réserver Maintenant
13.30pm Rafting Trip. 21st Nov 2021 - 1st Feb 2022

13.30pm Rafting Trip. 21st Nov 2021 - 1st Feb 2022

Scenic drive and rafting adventure.

  • Durée: 5 Heures (environ)
À partir de NZD 199,00 $NZ
Réserver Maintenant
Rafting 12.30pm March/April/May 2021

Rafting 12.30pm March/April/May 2021

Scenic drive and rafting adventure.

  • Durée: 5 Heures (environ)
À partir de NZD 199,00 $NZ
Réserver Maintenant
Private Charter

Private Charter

Private river rafting experience.

  • Durée: 5 Heures (environ)
À partir de NZD 1 955,00 $NZ
Réserver Maintenant

Booking Software by Rezdy.com |